Luonnos, hahmotelma, runko, pääpiirteet

Graham Harman kirjoitti viime vuonna bloginsa niksiosastolla tekstin rakennetta koskevien luonnosten tärkeydestä. Kirjan rakenteen ja sommittelun hahmottaminen on hyvä tapa tuottaa nopeasti paljon tekstiä. Kun tekstin pääpiirteet ovat paperilla, työ on jo aloitettu eikä tyhjän ruudun kammoa enää tule. Tärkeintä on muutenkin saada aikaan raakoja tekstikimpaleita, joita voi hioa sitten aikanaan.

Kokeilen metodia graduun, josta olen muutenkin viime aikoina postannut vähemmän kuin on ollut tarkoitus (varastossa on 25-sivuinen artikkeliraakile gradun loppupuolen teemoista, mutta se kääntyy liian hitaasti, jotta tietäisin mitä tehdä sillä).

Pääluvut:

  1. Kapitalismin ongelma [johdanto]
  2. Marx ilman partaa eli metodin esitys [tausta- ja metodiluku]
  3. Kapitalismin synty [historiallinen näkökulma kapitalismiin]
  4. Kapitalismin käsite [looginen eli abstrakti ja muodollinen näkökulma kapitalismiin]
  5. Kapitalismi ja liikkeet [D&G:n sovelluksia poliittisessa filosofiassa ja suomalaisten autonomisten liikkeiden omassa teoriassa]
  6. Päätelmiä [yhteenveto]

Luvuista tarkemmin:

Lue loppuun